GDPR

Datum účinnosti: 05.12.2023

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým Presto Pizza shromažďuje, používá, uchovává a zveřejňuje informace získané od uživatelů webové stránky www.prestopizza.eu. Tyto zásady se vztahují na Webové stránky a všechny produkty a služby nabízené společností Presto Pizza.

Osobní identifikační údaje

Osobní identifikační údaje můžeme od uživatelů shromažďovat různými způsoby, mimo jiné když uživatelé navštíví naše Webové stránky, zaregistrují se na Webových stránkách, zadají objednávku, přihlásí se k odběru newsletteru, vyplní formulář, odpoví na dotazník nebo komunikují s jinými aktivitami, službami, funkcemi nebo zdroji, které na našich Webových stránkách zpřístupňujeme. Uživatelé mohou být požádáni o sdělení svého jména, e-mailové adresy, poštovní adresy, telefonního čísla a dalších relevantních údajů. Osobní identifikační údaje budeme od Uživatelů shromažďovat pouze v případě, že nám je dobrovolně poskytnou. Uživatelé mohou vždy odmítnout poskytnutí osobních identifikačních údajů, s tím, že jim to může zabránit v účasti na některých činnostech souvisejících s Webovými stránkami.

Neosobní identifikační údaje

Můžeme shromažďovat neosobní identifikační údaje o Uživatelích, kdykoli komunikují s našimi Webovými stránkami. Neosobní identifikační údaje mohou zahrnovat název prohlížeče, typ počítače nebo zařízení a technické informace o způsobu připojení Uživatelů k našim Webovým stránkám, jako je operační systém, používaný poskytovatel internetových služeb a další podobné informace.

Soubory cookie webového prohlížeče

Naše Webové stránky mohou používat “soubory cookie” pro zlepšení uživatelského komfortu. Webové prohlížeče Uživatelů ukládají soubory cookie na jejich pevný disk za účelem uchovávání záznamů a někdy i za účelem sledování informací o nich. Uživatelé si mohou nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby je upozorňoval na jejich odesílání. Pokud tak učiní, upozorňujeme, že některé části webových stránek nemusí fungovat správně.

Jak shromážděné informace používáme

Osobní údaje uživatelů můžeme shromažďovat a používat k následujícím účelům:

Zlepšení služeb zákazníkům: Informace, které nám poskytnete, nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a podporu.
Přizpůsobení uživatelského prostředí: Můžeme použít souhrnné informace, abychom pochopili, jak naši uživatelé jako skupina využívají služby a zdroje poskytované na našich webových stránkách.
Ke zlepšení našich Webových stránek: Neustále se snažíme zlepšovat nabídku našich Webových stránek na základě informací a zpětné vazby, které od vás získáváme.
Ke zpracování transakcí: Informace, které o sobě Uživatelé poskytnou při zadávání objednávky, můžeme použít pouze k poskytnutí služby k této objednávce. Tyto informace nesdílíme s externími stranami s výjimkou rozsahu nezbytného pro poskytnutí služby.
Ke správě obsahu, propagačních akcí, průzkumů nebo jiných funkcí webových stránek.
K zasílání pravidelných e-mailů: E-mailovou adresu můžeme použít k zasílání informací a aktualizací týkajících se objednávky uživatele. Může být také použita k odpovědi na jejich dotazy, otázky a/nebo jiné žádosti. Pokud se Uživatel rozhodne přihlásit do našeho mailing listu, bude dostávat e-maily, které mohou obsahovat novinky společnosti, aktualizace, související informace o produktech nebo službách atd. Pokud se Uživatel kdykoli bude chtít odhlásit ze zasílání budoucích e-mailů, uvedeme na konci každého e-mailu podrobné pokyny k odhlášení.

Jak chráníme vaše informace

Přijímáme vhodné postupy shromažďování, ukládání a zpracování údajů a bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením vašich osobních údajů, uživatelského jména, hesla, informací o transakcích a údajů uložených na našich webových stránkách.

Sdílení vašich osobních údajů

Osobní identifikační údaje uživatelů neprodáváme, nevyměňujeme ani nepronajímáme jiným osobám. Obecné souhrnné demografické informace, které nejsou spojeny s žádnými osobními identifikačními údaji o návštěvnících a uživatelích, můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, důvěryhodnými přidruženými společnostmi a inzerenty pro výše uvedené účely.

Webové stránky třetích stran

Uživatelé mohou na našich webových stránkách najít reklamu nebo jiný obsah, který odkazuje na stránky a služby našich partnerů, dodavatelů, inzerentů, sponzorů, poskytovatelů licencí a dalších třetích stran. Nemáme kontrolu nad obsahem nebo odkazy, které se na těchto stránkách objevují, a nejsme zodpovědní za praktiky používané na webových stránkách, na které odkazují naše Webové stránky nebo které z nich odkazují. Kromě toho se tyto stránky nebo služby, včetně jejich obsahu a odkazů, mohou neustále měnit. Tyto stránky a služby mohou mít své zásady ochrany osobních údajů a zásady zákaznického servisu. Prohlížení a interakce na jakýchkoli jiných webových stránkách, včetně webových stránek, které mají odkaz na naše Webové stránky, podléhá podmínkám a zásadám těchto webových stránek.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli aktualizovat. Pokud tak učiníme, uvedeme datum aktualizace v dolní části této stránky. Doporučujeme uživatelům, aby tuto stránku často kontrolovali, zda nedošlo ke změnám, a zůstali tak informováni o tom, jak pomáháme chránit osobní údaje, které shromažďujeme. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je jeho povinností pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů a seznamovat se s jejich změnami.

Váš souhlas s těmito podmínkami

Používáním těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím naše Webové stránky. Vaše další používání Webových stránek po zveřejnění změn těchto zásad bude považováno za váš souhlas s těmito změnami.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, postupů na těchto Webových stránkách nebo vašeho jednání s těmito Webovými stránkami, kontaktujte nás prosím na adrese presto@gmail.com.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 05.12.2023.